AKTUÁLNĚ
 

 

MUDr. Pavlincová  DOVOLENÁ 12. - 16. 6. 2023.
 

Zástup pro akutní stavy každý den ve Bzenci 11.00 - 12.00 hodin MUDr. Pazderková.


 
Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM telefonickém OBJEDNÁNÍ na t.č. 777 417 376
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, a pacienti,
na Internetu je mnoho různých zápisů ohledně naší ordinace. Ale pouze na těchto našich webových stránkách jsou informace aktuální. Za zápisy na jiných internetových portálech neneseme žádnou zodpovědnost. Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ A LÉKAŘSKÉ POSUDKY

Vážení rodiče,

žádáme Vás, aby jste si všechna zdravotní potvrzení a lékařské posudky /ke studiu SŠ, VŠ, ke sportu, plavání, na řidičský průkaz, lyžařské kurzy, školy v přírodě, zotavovací akce, tábory, sportovní kroužky, .../ vyřizovali
v dostatečném předstihu.

Tato potvrzení je oprávněn vydávat dle zákona č.373/2011Sb
pouze registrující praktický lékař pro děti a dorost 

!! ne zastupující lékař!!

Dle zákona má lékař na vydání posudku 10 pracovních dnů ode dne,
kdy má pro jeho vydání všechny potřebné doklady /zejména lékařské zprávy z odborných ambulancí/.

V rámci možností se budeme snažit vydat posudek co nejdříve.

Posudky budou vydávány pouze oprávněné osobě /zákonnému zástupci dítěte/ či plnoletému jedinci oproti podpisu o jeho převzetí.

                                  Děkujeme za pochopení.