AKTUÁLNĚ 2020
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prosíme naše pacienty a především jejich rodiče,
aby se objednávali k následujícím úkonům:

jednak na preventivní prohlídky,
a dále pak na jakékoliv lékařské posudky - ke vzdělávání, ke sportu,
na řidičský průkaz, na zotavovací akce
(např. letní tábor, lyžařský výcvik, škola v přírodě, apod.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ A LÉKAŘSKÉ POSUDKY

          Vážení rodiče,

žádáme Vás, aby jste si všechna zdravotní potvrzení a lékařské posudky /ke studiu SŠ, VŠ, ke sportu, plavání, na řidičský průkaz, lyžařské kurzy, školy v přírodě, zotavovací akce, tábory, sportovní kroužky, .../ vyřizovali
v dostatečném předstihu.

Tato potvrzení je oprávněn vydávat dle zákona č.373/2011Sb
pouze registrující praktický lékař pro děti a dorost 

!! ne zastupující lékař!!

Dle zákona má lékař na vydání posudku 10 pracovních dnů ode dne,
kdy má pro jeho vydání všechny potřebné doklady /zejména lékařské zprávy z odborných ambulancí/.

V rámci možností se budeme snažit vydat posudek co nejdříve.

Posudky budou vydávány pouze oprávněné osobě /zákonnému zástupci dítěte/ či plnoletému jedinci oproti podpisu o jeho převzetí.

                                                            Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------