Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 5. 2020

Termín
věk dítěte

Povinné očkování

Nepovinné očkování

 

Nemoc

Očkovací látka

Nemoc

Očkovací látka

od 4. dne – 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI

 

 

od 6. týdne

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (1. dávka)

od 9. týdne (2. měsíc

 

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

 

Hexacima Infanrix hexa# (1. dávka)

 

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

Meningokoková onemocnění MenB Bexsero (1.dávka)

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (2. dávka
-za měsíc po 1. dávce)

4. měsíc

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

 

Hexacima Infanrix hexa #
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)

 

Pneumokoková onemocnění*

 

Synflorix,
Prevenar 13 (2.d.za 2měs. po první)

Meningokoková onemocnění* MenB Bexsero
(2. d.za za 2 měs. po  první )

Rotavirové nákazy

Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

11.-13. měsíc

 

 

 

 

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Hexacima Infanrix hexa
(3. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

12.-15.měsíc     Meningokoková
onemocnění* MenB
Bexsero
12.-24.měsíc     Meningokoková
onemocnění*

MenA,C,W,Y
Nimenrix

13.-18. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (1. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (1. dávka)

5.-6. rok

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (2. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (2. dávka)

5.-6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix

Adacel
(přeočkování)

 

 

10.-11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Boostrix polio (přeočkování)

 

 

13.-14. rok

 

 

Onemocnění lidským papilomavirem *

Cervarix, Gardasil, Gardasil9 (celkem 2 dávky)

14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech)

Tetanus

Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování)

Záškrt, tetanus, černý kašel

Boostrix, Adacel (přeočkování)


*hrazeno ze zdravotního pojištění

# Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.