Důležité kontakty

Záchranná služba    155

Lékařská služba první pomoci nemocnice Kyjov: tel.: 518 601 124

Všední dny: 16 - 21 hodin
Soboty, neděle, svátky: 8 - 20 hodin
více informací  
ZDE


Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami,
volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402. 
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie
a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431